Industriprodukter til digitale tjenester.

Dette blogginnlegget vil reflektere over noe jeg personlig fant interessant i løpet av den første uken med undervisning. Jeg har valgt å reflektere rundt overgangen fra industriprodukter til digitale tjenester.

Digitalisering.

Digitalisering er et viktig begrep som kan være med på å forklare tiden vi lever i. De siste tiårene har digitale objekter og maskiner stadig nådd nye toppnivåer. Arbeidsplasser som tidligere har vært avhengig av bemannet arbeidskraft utkonkurreres nå av nye digitale systemer. Dette kan redusere menneskelige feil og byttes ut med stabile forutsigbare digitaliserte maskiner og systemer. Som et eksempel kan en trekke frem droner. Droner er en maskin som har blitt utviklet og meget populært de seneste årene,  dronen er et objekt som allerede har fått en viktig rolle i en rekke yrker. Dronen kan bli brukt i en rekke jobber da det kommer til overvåking og dirigering. Eksempel på dette er ved store folkesamlinger kan det brukes til å dirigere og observere hvor konflikt muligens vil oppstå. Eller ved en strandlinje kan dronen advare om  eventuelle farer. Mange er med rette skeptiske til den raske utviklingen.

konsekvenser.

En negativ konsekvens ved denne utviklingen er også at det ikke lengere er behov for ansatte som tidligere har utført visse oppgaver. Dette resulterer derfor i større arbeidsledighet. Fra et mer positivt synspunkt vil maskinene gjøre jobber som tidligere ikke har vært mulig. Det er ingen begrensninger på hva digitaliseringen kan føre til. Et senario som nå ser mer og mer realistisk ut er at innen kort tid vil befolkningen på jorden ha muligheten til å bosette seg på andre planeter. Dette vil da være med på å løse en rekke problemer rundt global oppvarming og overbefolkning som er et av de største dilemmaene og problemene vi står ovenfor i nå tiden. Utviklingen innenfor trafikk er nå også raskere enn noen gang før. Mye tider på at innen kort tid vil trafikken gå av seg selv, altså busser, biler, lastebiler osv. som går av seg selv. Per dagsdato er det en rekke prøveprosjekter bland annet i drammen hvor det er en selvkjørende buss fra om med 1 august 2021.

Kilder

Selvkjørende buss Drammen

https://www.brakar.no/prosjekter/testprosjekt-med-selvkjorende-buss/selvkjorende-buss-drammen/

bosette seg på mars

https://www.romsenter.no/no/Laer-om-rommet/Rom-for-barn/Full-fart/Reise-til-Mars

Krokan, Arne. 2013. Nettverksøkonomi: digitale tjenester og sosiale mediers økonomi. Oslo: Cappelen Damm

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *