Kunstig intelligens

Kunstig intelligens er et begrep som beskriver og det som kan kalles en dyp læring. Dette kan forklares som data systemer som lærer av egne erfaringer, disse skapes for å løse komplekse problemer med forskjellige formål. Kunstig intelligens er på mange måter et begrep som er med på å forklare den tiden vi nå lever i. Data systemer og maskiner er med på å utvikle verden i rekordfart, det er ingen begrensninger på den digitale utviklingen. Jeg skal nå se på konsekvensene av kunstig intelligens.

 Konsekvenser

Maskiner og systemer med kunstig intelligens kan erstatt menneskelig arbeidskraft og effektivisere arbeidsprosessene på en mer konsekvens måte. Dette vil i mange tilfeller også være økonomisk gunstig for bedriftene. Ulempen med dette er at mange mennesker vil miste jobben sin. Derfor vil dette skape negative sosiale konsekvenser. Det er derfor uvisst hvor mye dette vil påvirke befolkningen økonomisk og sosialt fremover.

Kunstig intelligens kan hjelpe samfunnet med konflikter som det fortsatt er stort rom for forbedring. Eksempler er innenfor sykdom og psykiske lidelser. Ved å skape systemer som kan motvirke og veilede mennesker med den type behov. Artikkelen til teknologirådet forklarer at ved hjelp av kunstig intelligens kan en tidligere finne eventuelle diagnoser, og deretter tilrettelegg prosessene individuelt på en mer gunstig måte. https://teknologiradet.no/project/kunstig-intelligens-helse/. Denne artikkelen er veldig relevant da det kommer til positive virkninger som kommer med KI

Kilder

https://teknologiradet.no/project/kunstig-intelligens-helse/

Krokan, Arne. 2013. Nettverksøkonomi: digitale tjenester og sosiale mediers økonomi. Oslo: Cappelen Damm

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *