Droner revolusjonerende for det norske militær?

Dronen er et forholdsvis nytt objekt på markedet. Du forbinder kanskje dronen med fine idylliske videoer og bilder som tas for å vise frem naturens vakkerhet, dette er kanskje dens bruksområde for den type entusiaster, men nå er det også kommet nye bruksområder for dronen. Egenskapene til dronen gjør den perfekt til overvåking og systematisering for bransjer der dette er vesentlig. Det norske forsvaret vurderer nå og kjøpe mellom 300-400 droner som skal bli brukt som et vesentlig verktøy med flere bruksområder. Prisen på disse dronen kommer til å ligge mellom 150-300 millioner norske kroner. Militæret er til for å holde det norske folk trygt. Norge har en beliggenhet og kystlinje som gjør oss ekstremt fristende for andre stor nasjoner. Stadigvekk leser en på avisen at ubåter snoker rundt ved norske kystlinjer eller at militærfly overvåker norskefarvann. Dronen kan en tenke seg at kan effektivisere og optimalisere overvåkning av eggene kystlinjer og farvann. Det norske militæret rykker stadig ut til nye destinasjoner og lad hvor det er uro og konflikt. Her kan en tenke seg at dronen virkelig kan få en viktig rolle. Finne destinasjonen til eventuelle trusler og klarlegge territorium. Dronen kan her hjelpe til å spare menneskelig og få en raskere slutt på konflikt og uro.

Ulemper ved dronen Kn være at færre trengs til å utføre en jobb. Altså en trenger ikke like mange ansatte. Samtidig kan en tenke seg at dronen åpner opp for et nytt fagfelt der folk med spesiell kompetanse kan ansettes. Prisen er også skyhøy for dronene, dette kan være negativt ved at prioiteringene i etterkant lett kan bli sett på som en feil. Vil dronen være revolusjonærene for militæret eller vil dette ikke løse den tiltenkte bruksområder noe særlig bedre? Vil dronene være viktiger enn annet militær utstyr som en lenger ikke har mulighet til å skaffe?

Kilder

Krokan, Arne. 2013. Nettverksøkonomi: digitale tjenester og sosiale mediers økonomi. Oslo: Cappelen Damm

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *