Hvordan H&M svarer på bærekrafts mål 12

H&M er en av verdens største produsenter innenfor klær og tekstil. De har tusenvis av butikker spredd over store deler av verden. Vi skal nå se nærmere på hvilke tiltak H&M gjør for å opptre bærekraftig. Bærekraft er et dilemma som vekker stor interessse i dagens samfunn, dette er et dilemma som vil bli viktigere og viktigere da dette er med på å skape en best mulig klode, til de senere generasjoner. Bærekrafsmålene er utarbeidet av FN og skal nås innen 2030. blant disse 17 bærekrafsmålene er bærekrafsmål 12 vesentlig for dette blogginnlegget. Her vies et helt mål til forsvarlig produksjon og forbruk. I dette ligger det at en ikke skal overprodusere et produkt dersom etterspørselen er lav, dette vil da resultere i at store mengder klær vil bli kastet. Som forbruker trenger en heller ikke flere titalls plagg.

Det er ikke vanskelig å finne nyttig informasjon om H&M synspunkt og tiltak rundt bærekraft. På egen hjemmeside oppgis dette. For å oppnå bærekrafts målene trenger en kreativitet og nytenkning, akkurat dette har også HM gjort, i at de har lansert medlemspoeng for å bringe med seg egen pose fremfor å kjøpe en ny i kassen. Denne kreative ideen ganger begge parter, i at kunder vil komme på lik linje som før, altså lik omsetning, samtidig som at plastproduksjonen og forbruke reduseres drastisk. Videre er det også mulig å levere inn gamle tekstiler som blir reprodusert og sydd om på ny. Dette resulterer i at det blir et sirkulert omløp på klærne, altså kjøp, reproduksjon så kjøp igjen. Fremfor at det blir kastet og mest sannsynlig aldri vil ha noe nytte igjen.  

Slagordet lets close the loop blir gjentatt en rekke ganger på hjemmesiden til hm. Dette er et slagord som formidler den eneste trenden det er vert å følge resirkulering og reparering. HM er derfor veldig samfunnsaktuelle og nytenkning er tydeligvis på agendaen til HM. Både miljøet og HM gagner på dette fokuset. Hm svarer på krav og ønsker fra oss som forbrukere på en ypperlig måte.

Kilder

H&M hjemmeside https://www2.hm.com/no_no/baerekraft-hos-hm.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *