google analystics

Hvorfor norske bedrifter byrde benytte seg av google analytics.

Den siste måneden har jeg og resten av eksamens gruppen min opprettet en nettside. For å hjelpe oss som markedsførere og generere data har vi benyttet oss av google analystics. Derfor vil jeg i dette blogginnlegget forklare hva google analystics er og hvordan norske bedrifter på lik linje som eksamensgruppen kan få fordeler av dette.

Hva er google analystics.

Google analystics er en gratis tjeneste, som gir dypere innsikt om besøkende inne på nettstedet. Dette kan da være hvor mange personer som har besøkt hjemmesiden, hvor mange som har klikket seg inn på enkelte produkter, derav kan en se hvilke produkter som er mest populært osv. google analystics er derfor er analyse verktøy som generere statistikk.

Hvorfor burde norske bedrifter benytte seg av google analyatics.

Bedrifer som jobber innen salg må kontinuerlig imøtekomme etterspørsel og markedet. Derav kan google analystics si noe om hvilke produkter som får mest oppmerksomhet, dette ved at en kan se hvilke produkter som klikkes mest på og tilbringes mest tid ved. Dette kan igjen føre til at en tar beslutningen om å senke prisen på enkelte andre produkter sånn at også disse fører til mer salg. Videre kan en sette opp kundeprofiler på kunder innad sånn at en kan se hvilke kundegrupper som tiltrekkes det du tilbyr. Dersom en selger mat online noe som i utgangspunktet ikke avhenger av skjønn, men det er stort sett bare mannfolk som besøker hjemmesiden. Kan dette indikere at en må gjøre enkelte tiltak for og også tiltrekke seg det motsatte skjønn. Det kan for eksempel være å forandre layouten på hjemme siden til noe mer feminint eller se hvilke kanaler en markedsfører produktet på. hvilke aldersgrupper kundegruppen hører til kan også være relevant informasjon for bedriften. For og ta et konkret eksempel kan ny etablerte bedrifter benytte seg av en rekke forskjellige analyser som informerer om forskjellige segmenter. Dersom en ønsker å nå ut til hele Norge kan google analystics gi konkret informasjon som indikerer om en klarer og imøtekomme dette målet. Videre kan markedsføring ansvarlige bruke informasjonen de får og se hvilke markedsføring kanaler en burde satse på og tilpasse reklamen etter kundegruppens alder, etnisitet, geografisk osv.

Konklusjon  

Etter å ha sett nærmere på google analystics kan vi derfor konkludere med at dette er et hjelpe middel bedrifter burde benytte seg av for å smale inn relevant informasjon som igjen hjelper bedriften i å sette fremtidige mål.

Kilder:

https://support.google.com/analytics/answer/10089681?hl=no

(Analytics hjelp)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *