google analystics

Hvorfor norske bedrifter byrde benytte seg av google analytics. Den siste måneden har jeg og resten av eksamens gruppen min opprettet en nettside. For å hjelpe oss som markedsførere og generere data har vi benyttet oss av google analystics. Derfor vil jeg i dette blogginnlegget forklare hva google analystics er og hvordan norske bedrifter på… Continue reading google analystics

H&Ms bærekraftige tiltak

Dette blogginnlegget dykker enda dypere in i problematikken i forrige ukes blogginnlegg. En hver bedrift som er ute etter å kapre så store markedsandeler som overhode mulig, er det særdeles viktig at de tar stilling til samfunnets krav og problematikk. På dags agendaen står bærekraft. For H&M vil resirkulering og miljøvennlig produksjon være vesentlig. En… Continue reading H&Ms bærekraftige tiltak

beslutningsprosessen knyttet til kjøp av sko

Beslutningsreise Dette blogginlegge reflekterer rundt en nylig beslutningsreise som resulterte i et kjøp. Dersom en føler et behov eller har et sterkt ønske om et produkt kan dette være med på å trigge en beslutningsreise som resulterer i et kjøp. Beslutningsreisen tar for seg flere steg i en kjøpsprosess og en etter kjøpsprosess. Alt fra… Continue reading beslutningsprosessen knyttet til kjøp av sko

Filterbobler og ekkokamre.

Du har kanskje tidligere vært inn på en annen sin profil på sosiale medier og finne det du blir presentert veldig annerledes enn hva som vises på dine egne profiler. Dette styres av filterbobler og ekkokamre. Dette er systemer som bruker dine søk på forskjellige søkemotorer til å tilpasse dine sider sånn at det som… Continue reading Filterbobler og ekkokamre.

Droner revolusjonerende for det norske militær?

Dronen er et forholdsvis nytt objekt på markedet. Du forbinder kanskje dronen med fine idylliske videoer og bilder som tas for å vise frem naturens vakkerhet, dette er kanskje dens bruksområde for den type entusiaster, men nå er det også kommet nye bruksområder for dronen. Egenskapene til dronen gjør den perfekt til overvåking og systematisering… Continue reading Droner revolusjonerende for det norske militær?

Kunstig intelligens

Kunstig intelligens er et begrep som beskriver og det som kan kalles en dyp læring. Dette kan forklares som data systemer som lærer av egne erfaringer, disse skapes for å løse komplekse problemer med forskjellige formål. Kunstig intelligens er på mange måter et begrep som er med på å forklare den tiden vi nå lever… Continue reading Kunstig intelligens

Industriprodukter til digitale tjenester.

Dette blogginnlegget vil reflektere over noe jeg personlig fant interessant i løpet av den første uken med undervisning. Jeg har valgt å reflektere rundt overgangen fra industriprodukter til digitale tjenester. Digitalisering. Digitalisering er et viktig begrep som kan være med på å forklare tiden vi lever i. De siste tiårene har digitale objekter og maskiner… Continue reading Industriprodukter til digitale tjenester.

Den nye studiehverdagen

For å kunne minske smitte av den globale pandemien er naturlig tiltak og holde avstand og omgås med så få mennesker som mulig. Dette har naturligvis resultert i en veldig annerledes studiehverdag. Før en startet på høyskolen Kristiania gledet en seg like mye til det sosiale som det faglige, dette satte korona stopperen for, ved… Continue reading Den nye studiehverdagen